Adviesraad

wat

De adviesraad heeft als opdracht de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen te adviseren over alle bibliotheekgebonden materie. 

De raad verleent advies op eigen initiatief en op verzoek. Deze raad is een open platform. Iedereen is dus welkom op de vergaderingen.
De gemeenteraad duidt 30 stemgerechtigde leden aan.  

goedgekeurde verslagen

2020

23 januari 2020 - in afwachting van goedkeuring

2019

25 november 2019

1 juli 2019

2018

28 mei 2018  

24 september 2018

2017

20 februari 2017 15 juni 2017

2016

23 maart 2016 30 mei 2016  5 september 2016

 2015

19 januari 2015 19 mei 2015 21 september 2015

2014

31 maart 2014 19 mei 2014 1 september 2014