Taalpunt

Taalpunt

In het taalpunt vind je de collectie NT2 (Nederlands als tweede taal) voor anderstaligen die Nederlands leren. De collectie bestaat onder meer uit woordenboeken, taalcursussen Nederlands, grammatica en woordenschat-oefenboeken.

Het taalpunt bevat ook informatieve boeken met beeldmateriaal en eenvoudige woordenschat voor laaggeletterden en ‘Makkelijk lezen' boeken, vereenvoudigde romans voor volwassenen in klare taal voor wie de Nederlandse taal al wat beheerst en graag wil lezen.