e-boeken in de bib

e-boeken, bibkortrijk

bibwijzer e-boeken

HOE KAN IK EEN E-BOEK ONTLENEN?

De volledige collectie vind je terug op het gelijkvloers van de centrale bibliotheek.

1)        neem een e-readerkaart*

2)        kies tot 3 e-boeken uit en neem de kaarten van je gekozen titels uit het rek

3)        wend je tot de balie

 

Wat als er geen e-readerkaarten meer zijn?

Alle e-readers zijn uitgeleend. Je kan wel een e-reader reserveren voor € 1.

 

VOORWAARDEN EN AFSPRAKEN

-          je bent lid van de bib en minstens 15 jaar

-          per lidmaatschap kan je 1 e-reader ontlenen

-          op elke e-reader kan je max. 3 e-boeken ontlenen

-          de uitleentermijn is 4 weken en is niet verlengbaar

-          losse e-boeken worden niet uitgeleend

-          gegevens en materialen op de e-reader worden niet gekopieerd, verwijderd en/of gewijzigd

-          schade aan de e-reader of oplaadkabel, veroorzaakt door de lener, moet worden vergoed

 

WAT KOST HET?

 

3 e-boeken + 1 e-reader             gratis

reservatie e-reader / e-boek        € 1

te-laat-geld per e-reader            € 0,20 per dag

te-laat-geld per e-boek              € 0,20 per dag

beschadigde / verloren e-reader   prijs te bepalen

 

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele gebreken, zich openbarend gedurende de uitleentermijn, en evenmin voor schade aan (apparatuur van) lener of derden, ontstaan door, respectievelijk ten gevolge van, enig gebruik van het geleende. Bij het ontlenen van deze e-reader verbindt de gebruiker zich ertoe de ontleende e-boeken niet te kopiëren naar een andere drager.

Zie ook