Aanvraag groepskaart

Omschrijving

Met een groepskaart kan je meer materialen uitlenen, voor een langere termijn uitlenen en gebruik maken van onze speciale collecties, o.a. themapakketten en speelleermaterialen 

Aanvragen

Wie?

De aanvraag gebeurt door leerkrachten, opvoed(st)ers, begeleid(st)ers, studenten kleuter-, lager of secundair onderwijs en leerlingen-stagiairs uit Kortrijkse secundaire scholen.

Wanneer?

Je kunt een groepskaart aanvragen tijdens de openingsuren van de centrale bibliotheek of de Kortrijkse buurtbibliotheken.

Hoe?

Je kunt een groepskaart aanvragen aan het onthaal van de centrale bibliotheek, in alle Kortrijkse buurtbibliotheken of via onderstaande aanvraagformulieren:

Voorwaarden

  • Je bent lid van de bibliotheek. De groepskaart is gekoppeld aan je persoonlijke lidkaart/Eid en kan maar gebruikt worden als het lidgeld van de persoonlijke kaart betaald is.
  • Enkel geldig voor materialen die je in de klas of leefgroep gebruikt. Materialen voor persoonlijk gebruik ontleen je op de eigen lidkaart.
  • Je kan maximum 50 materialen ontlenen (maximum 30 stuks per afdeling).
  • De uitleenperiode is 56 dagen, er is geen verlenging van de uitleentermijn mogelijk.

Kosten

- gratis, op voorwaarde dat je lid bent van de bibliotheek.

- eventueel te-laat-geld + administratiekosten worden op de groepskaart aangerekend

Wat moet je meebrengen?

Leerkrachten brengen de lerarenkaart mee.