over ons

Missie 

De openbare bibliotheek van Kortrijk is een basisvoorziening waar alle burgers terecht kunnen met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie;  ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden binnen het kader van een democratisch bestel.

De bibliotheek telt tien locaties in Kortrijk en deelgemeenten en wil zoveel mogelijk mensen bereiken met een gediversifieerd en actueel aanbod. De bibliotheek wil, naast het louter « bibliotheek zijn », een kruispunt worden van informatie en documentatie, een ontmoetingsplaats waar men van gedachten kan wisselen en een open leercentrum met focus op levenslang leren.  

  Beleidsplan Bibliotheek 2014-2019 Actieplan Bibliotheek 2017-2018 Cultuurbeleidsplan Stad Kortrijk 2014-2019  Strategisch meerjarenplan Stad Kortrijk  2014-2019

Zie ook