BIB EN SCHOOL | peuter- en kleuteronderwijs

  • Je kan met de klas boeken ontlenen.
  • Met een groepskaart ontleen je als leerkracht een schat aan educatief materiaal ter ondersteuning van je lessen.
  • Met ons Rondleidingen Groeiprogramma voor basisonderwijs leren we de kinderen meer en meer de werking van de bib kennen.
  • Zelf een leuk idee voor een project? Neem gerust contact met ons op. Samen bekijken we wat kan.
  • Boek aan huis: boekenpakketten op maat voor organisaties (scholen, rusthuizen) die de verplaatsing naar de bib niet maken.

brochure 'kleuter- en lager onderwijs'

Zie ook