De toekomst van de buurt rond de Loofstraat

De buurt van de Loofstraat en de Sint Rochuskerk is in volle beweging. De buurt ligt op een belangrijke verkeersas op het kruispunt tussen het station en Hoog Kortrijk. In de buurt verandert heel wat in de nabije toekomst: 
az groeninge verhuisde naar de nieuwbouw in de President Kennedylaan en de leegstaande site in de 'Loofstraat' krijgt dus een nieuwe invulling, Delhaize vernieuwt de supermarkt, de dekenij staat leeg, Het stationsproject verandert het gezicht van het station en de omgeving ... Klik voor meer info over wat verandert in de buurt en om die plekken te situeren op een luchtfoto.

In de buurt liggen ook een aantal vragen voor de toekomst.

  • De Doorniksewijk is de belangrijkste as door de buurt en belangrijke keuzes kunnen de leefbaarheid verhogen. We onderzoeken ook hoe we het openbaar vervoer op die as kunnen verbeteren.
  • Is een herbestemming van de Sint-Rochuskerk mogelijk en welke bestemming moet die dan krijgen?
  • Welke invulling geven we aan de voormalige BIC-site op Walle?
  • ...

Nieuwe bestemming voor oude ziekenhuissite

Na een voorbereidend traject in 2017, startte in het voorjaar van 2018 de officiële procedure voor de herbestemming van de oude ziekenhuissite in de Loofstraat. Aan de hand van het voorgestelde masterplan voor de site wordt een nieuw bestemmingsplan opgemaakt. 

Volg de herbestemming en bekijk de info en documenten van de herbestemmingsprocedure

Voorbereidend traject in de buurt

Bevragingen in de buurt gaven al heel wat ideeën en problemen aan in de buurt. We verzamelden de input uit de buurt in een plan en document. Ook uit de stadsdebatten kwamen heel wat ideeën en sporen voor de toekomst van de buurt naar boven die we meenemen in het traject voor de toekomst van de ziekenhuissite en de buurt rond de Loofstraat.

De stad maakte een voorstel voor een toekomstplan voor de oude ziekenhuissite in de Loofstraat. Daarin hielden we rekening met wat we weten over de buurt en de toekomst die we uit willen met de stad. Dat plan legden we voor op een infomarkt op 21 juni en pasten we aan op het infomoment van 16 november. Inwoners en geïnteresseerden konden de plannen bekijken, deskundigen bevragen en hun ideeën geven over de buurt en de oude ziekenhuissite.

Blijf  je graag op de hoogte, schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief.