Enthousiasme en creatieve ideeën troef op stadsdebat 2

Twee dagen, 33 debattafels, bijna 300 deelnemers, meer dan 130 ingevulde kaarten en nog meer fiches vol keuzes en ideeën  ... De stadsdebatten over de toekomst van ruimte in onze stad op 16 en 18 mei waren een zinderend succes! De dynamiek en drive bij de deelnemers was onnavolgbaar en zorgde voor een zeer waardevolle input. We zamelden fiches en kaarten in vol ideeën, meningen en creatieve oplossingen waarmee we het toekomsttraject voor onze stad kunnen voeden. Een hartelijke dankjewel aan alle deelnemers!

Nu is het terug aan de stad en het studiebureau om die input te verwerken, er de grote lijnen uit te halen en toe te werken naar een pact met de inwoners van Kortrijk. Dat pact stellen we voor op het derde stadsdebat kort na de zomer. Een datum en uitnodiging krijg je via deze nieuwsbrief. Wordt vervolgd!

Even terugblikken op het tweede stadsdebat?  

Het videoverslag geeft een impressie van het tweede stadsdebat. Bekijk onder de video de presentaties over de thema's en de stadsdelen waarop we ons concentreerden tijdens de debatten. Daar liggen kansen om onze stad nog beter te maken!

Tijdens de debatten werden al een aantal rode draden duidelijk. De moderatoren vertaalden die op de avond zelf al in een aantal voorlopige conclusies:

 

Wat lag ter discussie op de debattafels?

In het toekomstverhaal van Kortrijk zetten we in op de sterktes van onze stad die vertaald zijn naar 3 stadsbeelden:

 • Werken waar we wonen! Kortrijk als stad:
  waar nog genoeg betaalbare ruimte voor bedrijvigheid is.
  waar stedelijk wonen en werken dicht bij elkaar liggen.
  met een vruchtbaar klimaat én ruimte voor creatieve industrie en nieuwe economieën

 • In de stad is alles dichtbij! Kortrijk als stad waar:
  een diversiteit aan specifieke woonomgevingen is.
  een netwerk van zeer diverse publieke plekken & gebouwen op schaal van buurt, wijk en stad is.
  een ruimer, stedelijk wonen dat betaalbaar is en op fietsafstand van het stadscentrum ligt.

 • Landschap aan je voordeur. Kortrijk als stad:
  waar grote landschappen tot diep in het centrum reiken (Leie-boorden, Heulebeek).
  met een grote diversiteit aan landschappelijke kwaliteiten.
  waar groene netwerken de verbindende drager zijn voor trage mobiliteit.
  waar open ruimte wordt ingezet in functie van klimaatadaptatie.

In de vernieuwing van onze stad liggen opportuniteiten verzameld in een aantal stadsdelen (stadsmagneten):

 • De Noordelijke cluster:
  De noordelijke cluster geeft de indruk volgebouwd te zijn en de bebouwing is vaak geënt op de steenwegen. Er is heel wat landschap aanwezig maar dat zit verborgen.

 • De Noord-Zuidas:
  De Noord-zuid as is een belangrijke mobiliteitsader door de stad. Het is een aaneengelsoten strip van open en gesloten ruimtes die loopt van Hoog Kortrijk tot Buda eiland en het Astridpark.

 • Brede campus (West-Kortrijk):
  De brede campus wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van historisch gegroeide bedrijvigheid en publieke instellingen zoals verschillende scholen, rusthuizen en de HoWest.

 

Wil je nog even teruggrijpen naar het algemene verhaal over waarom en hoe bouwen aan een toekomstverhaal voor onze stad? Bekijk de videoverslagen en presentaties van het eerste stadsdebat met Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck en stedebouwkundige Joachim Declerck.

Opgemaakt op: 29/05/2017