Nieuws - meest recent

Vanaf maandag 29 januari worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken uitgevoerd op de R36 Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk ter hoogte van het Guldensporencollege. Er worden allerlei maatregelen genomen om de gewestweg in te richten als schoolomgeving. De werken zullen 5 weken in beslag nemen.

5 reacties

Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en een deel van Heuleplaats terug open voor alle verkeer vanaf 22 januari 2018

Tussen 23 januari en 13 februari 2018 vinden er in de Kasteelstraat verschillende werken plaats.

Het stadsbestuur roept op om de stad zoveel mogelijk te verlaten via de Aalbeeksesteenweg – Condédreef – R8 – E17 en te bereiken via de Meensesteenweg en Doorniksewijk.

2 reacties

Vanaf woensdag 17 januari zet de Watergroep de werken aan de Burg. Felix de Bethunelaan verder. De verkeerssituatie wijzigt tijdelijk.

Het Stationsproject Kortrijk bouwt een fiets- en bustunnel in de Zandstraat . De spoorwegbrug wordt nu langs de noordzijde van het station (kant Conservatoriumplein) verstevigd met damplanken. Deze werken worden 's nacht uitgevoerd en duren nog tot en met woensdagnacht. Deze werken veroorzaken nachtlawaai.

2 reacties

De Rekollettenstraat is onderbroken op vrijdag 12 januari 2018 voor private werken.

Vanaf woensdag 10 tot en met  dinsdag 16 januari 2018 voert de firma Bvba Paul Bossuyt uit Meulebeke nutswerken uit in de Vlamingenstraat  . Hierdoor wordt de straat onderbroken voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer tot aan de werf is mogelijk.

 

4 reacties

Van vrijdag 5 tot maandag 8 januari 2018 wordt een container geplaatst op de rijbaan in de Herdersstraat ter hoogte van huisnummer 9. De Herdersstraat zal hierdoor onderbroken zijn. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Kortrijksestraat en de Jakob Vandervaetstraat. 

Omlegging via:

  • Stadelaan -  Jakob Vandervaetstraat

of 

  • Graaf de Smet de Naeyerlaan - Koninginnelaan 4

 

 

 

De Doorniksewijk, tussen Loofstraat en tunnel, wordt afgesloten van dinsdag 19 december tot en met donderdag 21 december 2017. De aannemer wil tijdens die periode alles op alles zetten om de Doorniksewijk vroeger te kunnen openstellen.