Nieuws - meest recent

Fase 2 van de heraanleg van Heuleplaats is bijna klaar: In de Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en op een deel van Heuleplaats legt de aannemer momenteel de klinkers. Begin december wordt de rijweg in beton gegoten. Het beton
moet daarna nog uitharden. Als de weersomstandigheden goed zijn en het beton voldoende uitgehard is, gaan deze straten tegen de kerstvakantie terug open voor alle verkeer.

Het complex project K-R8 start een mobiliteitsstudie om de verkeersknoop op de R8 te ontwarren. K-R8 is een én-én verhaal waarin zowel mobiliteit als de toekomst van ruimtelijke ontwikkeling in de regio de hoofdrollen spelen. En daarin is jouw verplaatsing en mening belangrijk.

Van 1 oktober tot eind maart is de strooidienst permanent stand-by. Dit jaar is er een nieuwe aanpak voor het strooien van fietspaden. Het stadsbestuur zet hiervoor 3 extra medewerkers in. Vanaf begin 2018 wordt er ook efficiënter gestrooid.

2 reacties

De stad voert vanaf 13 november 2017 werken uit aan de greppels in de Oude Ieperseweg tussen de Oogststraat en Waterven. Ook de toegangen naar de Waterjufferstraat, Kikkerstraat en Salamanderstraat zitten in de werkzone.

1 reacties

De firma Persyn is klaar met het herstel van de betonplaat boven de private parking onder het Overbekeplein. Deze werken, in opdracht van de vereniging van mede-eigenaars van de appartementen op het Overbekeplein, duurden ongeveer 2 maanden langer dan voorzien. Wegenbouw Ockier start na de herfstvakantie, in opdracht van het stadsbestuur, met de heraanleg van het Overbekeplein. De stad streeft ernaar deze werken te realiseren tegen half maart 2018.

De Hemelrijkstraat wordt vernieuwd. De voorbereidende werken starten in november 2017. De eigenlijke heraanleg start aansluitend in het voorjaar van 2018.

Rooien van bomen en uitfrezen boomstronken

In de week van 16 oktober rooit de stad de 16 bolesdoorns. De week daarna zal een aannemer de boomstronken uitfrezen.

Nutswerken

1 reacties

De oorspronkelijk in augustus geplande werken op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem die werden uitgesteld wegens een te hoge oppervlaktewaterstand zullen toch nog dit jaar van start kunnen gaan. Vanaf woensdag 22 november starten de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Het einde van de werken is voorzien eind maart 2018. Vanaf maandag 20 november zal de aannemer starten met de plaatsing van de signalisatie.

THV De Nul – Stadsbader startte in september in opdracht van het Stationsproject Kortrijk met de voorbereidende werken voor de bouw van de fiets- en bustunnel in de Zandstraat. De aannemer verplaatste de nutsleidingen en voerde sonderingen uit. Van november 2017 tot maart 2018 worden er nog voorbereidende werken uitgevoerd. Deze werken kunnen geluids- en of verkeershinder met zich meebrengen.

De heraanleg van Heuleplaats is volop aan de gang. Het stadsbestuur maakte goede afspraken met aannemer Vuylsteke over de werftransporten. Maar Eandis plaatst momenteel openbare verlichting op Heuleplaats. Ze maken hiervoor gebruik van een mobiele werf. Vrijdag bleek dat Eandis zijn vrachtwagens zeer hinderlijk opgestelde voor de voetgangers en fietsers met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. De veiligheid van de jongeren gaat boven alles en dergelijke gevaarlijke toestanden kan het stadsbestuur echt niet tolereren.

De gemeenteraad besliste in zitting van 12 juni 2017 om in de Minister Tacklaan zone 30 in te voeren.