Nieuws - meest recent

Maandag 25 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van een fiets- en bustunnel (verplaatsen nutsleidingen, werken aan talud, afbraak fietsbrug Zandstraat..) in de Zandstraat.
Vanaf half november 2017 tot eind 2018 volgen de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt. Grote verkeershinder wordt maar verwacht vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat. Deze werken kaderen in de realisatie van het eerste deel van het Stationsproject Kortrijk.

De Rijselsestraat, tussen de Grote Markt en het Sint-Michielsplein, wordt afgesloten van 27 tot 29 september voor het realisatie van de huisaansluiting op de stadsriolering voor het gebouw in de Rijselsestraat5 - 13.

Donderdag 28 september breekt de firma MGB een torenkraan af op de werf in de Sint-Janslaan (voormalige CM site). De Sint-Janslaan zal die dag vanaf 6u s’ morgens tot 21u afgesloten zijn voor het verkeer.

De stad laat de huisaansluiting op de stadsriolering van de woning in de Kwabrugstraat 2 (kant Kortestraat) vernieuwen. De aannemer voert deze werken uit van 25 tot 29 september 2017. De Kortestraat is afgesloten voor alle verkeer.

Omwille van een private werf geldt er in de Beekstraat van 20 tot 22 september éénrichtingsverkeer.

Op 21 augustus zijn de werken gestart in de Pottelberg, daarna volgen de werken in de Kampstraat en Burg. Felix de Bethunelaan. Het wegdek en de rioleringen worden vernieuwd, de woningen worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en de zone 30 wordt heringericht met aandacht voor meer groen en versmalde rijstroken.

Het stadsbestuur herstelt vanaf 18 september het kasseigedeelte van de Hoge Dreef. De herstellingswerken duren twee weken. Daarna volgt een uithardingsperiode van 4 weken.

2 reacties

De riolering van het pand op de hoek van de Hektor Casteleinstraat en de Markekerkstraat moet hersteld worden. De herstellingswerken vinden plaats van dinsdag 12 september tot dinsdag 3 oktober 2017.

De stad laat van maandag 11 tot vrijdag 15 september herstellingswerken uitvoeren aan de rijbaan in de Aalbeeksestraat tussen Rollegemplaats (straat thv van de kerk) en de zijarm van de Rollegemkerkstraat.

Afdeling Wegen en Verkeer (AWV) zal begin oktober herstellingswerken uitvoeren aan het afwateringsrooster in de tunnel Doorniksewijk. De tunnel Doorniksewijk wordt hiervoor afgesloten van 2 tot 6 oktober 2017. Er werd onder meer voor deze periode gekozen omdat op donderdag 5 oktober ook het Student Welcome Concert doorgaat. De tunnel wordt hiervoor ook 1 dag afgesloten. Die dag geldt in een deel van de Doorniksestraat parkeerverbod en is ook de doorsteek van het Schouwburgplein afgesloten.