Nieuws - meest recent

Er is plaatselijk herstel nodig aan de betonplaten in de Stijn Streuvelslaan en in de Schoolstraat (tussen de Albrecht Rodenbachlaan en de Hemelweg). De werken worden uitgevoerd van 11 tot 22 september 2017.

Het Deken Debopad is een belangrijke fiets- en voetgangersverbinding in Marke tussen de Rekkemsestraat, het Lieven Bauwensplein (sportinfrastructuur), de lagere school, woonwijken en het Markebekepad. Het pad is in slechte staat en krijgt in september een onderhoudsbeurt.

Op maandag 18 september 2017 starten de riolerings- en wegeniswerken in de Bergstraat en Vondelstraat. Op 5 juli 2017 vond er een bewonersvergadering plaats waar het project werd toegelicht aan de bewoners. De nutswerken zijn gestart in de Bergstraat en schuiven op naar de Vondelstraat.

Vanaf 1 september doorkruisen opnieuw heel wat fietsers de binnenstad. Voor de veiligheid van de fietsers is het belangrijk dat zowel fietsers als autobestuurders goed de plaats van de fietsers op de weg kennen. De stad liet daarom afgelopen week in de binnenstad fietsemblemen en pijlen markeren. In de Erasmuslaan en de Universiteitslaan werden brede en veilige fietspaden gemarkeerd.

Op 1 september verhuist het busstation. Leerlingen die met de bus naar school pendelen, vertrekken op de eerste schooldag best wat vroeger naar het station. Zo hebben ze tijd om hun nieuwe opstapplaats te vinden

1 reacties

Op 1 september verhuist het busstation van Kortrijk. De bussen die halt houden aan de busterminals op het Stationsplein en de Doornikselaan zullen wegrijden via de Sint-Jorisstraat. Om de doorstroming van de bussen te garanderen wordt nog voor vrijdag 1 september een busbaan gemarkeerd in de Sint-Jorisstraat. De Sint-Jorisstraat wordt daarom tegen 1 september een éénrichtingsstraat (uitgezonderd fietsers) waarbij het autoverkeer naar het Schouwburgplein toe kan rijden. Fietsers worden wel in beide richtingen toegelaten.

In de Doorniksewijk zijn er sinds maart 2017 nuts- en trottoirwerken aan de gang. Sindsdien wordt het autoverkeer enkel toegelaten in de richting naar het centrum. Het autoverkeer dat de stad verlaat, wordt omgeleid. Voor Fietsers gold enkel éénrichtingsverkeer tussen het ’t Kanon en de Burgemeester Pyckestraat. Tussen de tunnel en de Burgemeester Pyckestraat waren fietsers wel nog toegelaten in beide richtingen. Sinds 21 augustus werken de nutsmaatschappijen ook in dat deel en geldt daarom in de hele Doorniksewijk éénrichtingsverkeer voor fietsers.

1 reacties

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen had voorzien om op maandag 28 augustus te starten met de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Omwille van problemen met het grondwater zullen de werken pas vanaf woensdag 6 september opstarten.

De rioleringswerken en de herinrichting van de schoolomgevingen Pottelberg en Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Kampstraat gaan van start. Stad Kortrijk pakt samen met het Agentschap Wegen & Verkeer de verkeerssituatie en veiligheid aan in de omgeving van de scholen rond de Pottelberg.

De parking onder het winkelcentrum K in Kortrijk wordt op heden, in tegenstelling tot de andere ondergrondse parkings, niet door Parko uitgebaat. Dat zorgt vaak voor verwarring en onduidelijkheid bij de bezoekers. Vanaf 1 oktober baat Parko alle parkings in de stad uit, inclusief de 1.050 plaatsen onder het winkelcentrum K in Kortrijk. Hierdoor wordt het volledig parkeerbeleid in de stad uniform en duidelijk voor iedereen.

1 reacties