Nieuws - meest recent

Vanaf 29 januari wordt gewerkt op Heuleplaats vanaf het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan tot aan de Zeger van Heulestraat.

Vanaf maandag 29 januari worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken uitgevoerd op de R36 Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk ter hoogte van het Guldensporencollege. Er worden allerlei maatregelen genomen om de gewestweg in te richten als schoolomgeving. De werken zullen 5 weken in beslag nemen.

5 reacties

Doorheen het jaar organiseren de Kortrijkse gidsenverenigingen ‘Gidsenkring Kortrijk’ en ‘Gidsenplus’ op vaste momenten themawandelingen. Maar er zijn ook boottochten en bijzondere gidsbeurten.

19/01

#bibvooriedereen

Vind je de bib een basisdienst voor iedereen? Vind je het belangrijk dat het gemeentebestuur blijft investeren in de bib?

Vanzelfsprekend is dat niet meer... Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bib nodig is en welke werking ze uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie en personeel.

 

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt?

Een bibliotheek voor iedereen!

Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en een deel van Heuleplaats terug open voor alle verkeer vanaf 22 januari 2018

In 2011 werden de woningen in de Vaartstraat 8 en 10 samengevoegd tot één geheel en ingericht als restaurant (Cyrano de Bergerac). Beide woningen zijn beschermd als monument. Het stadsbestuur verleende op 15 januari 2018 een bouwvergunning om het geheel weer op te splitsen in twee aparte woningen met woonfunctie.

Tussen 23 januari en 13 februari 2018 vinden er in de Kasteelstraat verschillende werken plaats.

Het stadsbestuur roept op om de stad zoveel mogelijk te verlaten via de Aalbeeksesteenweg – Condédreef – R8 – E17 en te bereiken via de Meensesteenweg en Doorniksewijk.

2 reacties

Eind november kondigde Stad Kortrijk aan een nieuwe invulling te willen geven aan het kaartershuisje aan het Plein. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden het lastenboek inkijken en hun project indienen. Ze krijgen daartoe de tijd tot 21 februari.

Niet minder dan 13 partners, waaronder Horeca Vorming Vlaanderen, de VDAB en Mentor vzw, slaan de handen in elkaar voor het opleidingsproject VORK. Door die unieke samenwerking wordt het vanaf april 2018 mogelijk om in het nieuwe Volksrestaurant VORK jaarlijks 76 mensen op te leiden die aan de slag kunnen in de horeca in stad Kortrijk en omstreken. Dit is meer dan het dubbele van het huidig aantal opleidingen.'