Nieuws - meest recent

Vanaf 29/01 asfalteringswerken op Bruyningepad
Doorgang voor fietsers blijft mogelijk

1 reacties

Het riooldeksel op het kruispunt Gullegemsestraat – Steenstraat – Heulsekasteelstraat is verzakt.. Om dit op te lossen plaatst de firma Wegenbouw Ockier een nieuwe riooldeksel. Er is beperkte verkeershinder.

08/03

In Vlaanderen zijn er nog bijna 350 wilde bijensoorten die planten bestuiven, daarbij horen ook honingbijen, hommels en solitaire bijen. Wie wilde bijen aan het werk wil zien, moet voldoende nectarbronnen in zijn tuin voorzien en de bijen helpen te overleven. In je tuin of op je balkon kan je heel wat acties ondernemen voor wilde bijen.

Bijen hebben het moeilijk, dat is bekend. Deze expo vertelt wat jij kan doen om bijen te helpen op je balkon, in je tuin, straat, wijk, ...

3 reacties

Ontvangsten in het stadhuis vinden meestal plaats in de Beatrijszaal. De naam van de zaal is niet zomaar gekozen, maar verwijst naar gravin Beatrijs uit de 13e eeuw. Ze was de weduwe van Willem III van Dampierre en verloor letterlijk haar hart aan Kortrijk. Beatrijs was ook de gastvrouw voor dichters en zangers en stond bekend als een warm en hartelijk persoon. Het stadsbestuur laat nu haar portret ophangen in de Beatrijszaal. Het schilderij van dit historisch figuur geeft allure aan de zaal. Het is bovendien een verwijzing naar de gastvrijheid waarmee de stad haar genodigden ontvangt.

Vanaf 29 januari wordt gewerkt op Heuleplaats vanaf het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan tot aan de Zeger van Heulestraat.

Vanaf maandag 29 januari worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, werken uitgevoerd op de R36 Burgemeester Vercruysselaan in Kortrijk ter hoogte van het Guldensporencollege. Er worden allerlei maatregelen genomen om de gewestweg in te richten als schoolomgeving. De werken zullen 5 weken in beslag nemen.

5 reacties

Doorheen het jaar organiseren de Kortrijkse gidsenverenigingen ‘Gidsenkring Kortrijk’ en ‘Gidsenplus’ op vaste momenten themawandelingen. Maar er zijn ook boottochten en bijzondere gidsbeurten.

19/01

#bibvooriedereen

Vind je de bib een basisdienst voor iedereen? Vind je het belangrijk dat het gemeentebestuur blijft investeren in de bib?

Vanzelfsprekend is dat niet meer... Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen nu zelf of een bib nodig is en welke werking ze uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie en personeel.

 

Vind jij dat iedereen toegang moet hebben tot de diensten die de bib aanbiedt en ontwikkelt?

Een bibliotheek voor iedereen!

Mellestraat, Heulsekasteelstraat, Pastoriestraat en een deel van Heuleplaats terug open voor alle verkeer vanaf 22 januari 2018

In 2011 werden de woningen in de Vaartstraat 8 en 10 samengevoegd tot één geheel en ingericht als restaurant (Cyrano de Bergerac). Beide woningen zijn beschermd als monument. Het stadsbestuur verleende op 15 januari 2018 een bouwvergunning om het geheel weer op te splitsen in twee aparte woningen met woonfunctie.