Nieuws - meest recent

Op 3 februari opende de nieuwe parking Kortrijk Weide. Het parkeerterrein biedt plaats aan 310 auto’s. De tarieven voor kortparkeerders op P Kortrijk Weide zijn dezelfde als de andere centrumparkings. Het eerste uur parkeer je gratis, wat de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld iemand af te zetten voor een activiteit of event in Tranzit, Depart, ... . Nuttig om weten: in- en uitrijden kan enkel met bankkaart.

De stad Kortrijk wil werken aan haar imago als moderne overheid en wil hierin een voorbeeldrol vervullen door o.a. het inschakelen van jobstudenten. Jobstudenten zijn belangrijke ambassadeurs van de stad. Wanneer ze een positieve ervaring als jobstudent doormaken dragen ze dit uit bij vrienden en medestudenten. We zoeken jobstudenten die frisse inzichten hebben en een bepaalde dynamiek teweeg kunnen brengen binnen de diverse teams van de stad Kortrijk.

16/04

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens SINKSEN18, op zondag 20 en maandag 21 mei, een rommelmarkt georganiseerd in het Kortrijkse stadscentrum. De verkoop gaat van start op maandag 16 april (de maandag na de paasvakantie) om 19u. Hou deze website in de gaten voor meer nieuws.

 

06/03

Infomoment Swingende Sinksen straatparade op 6 maart om 19u30 in Tactoren ( 2 de verdieping)

Omdat houtverbranding extra fijn stof in de lucht brengt, adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij op bepaalde dagen de bevolking om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit.

De aannemer start op maandagnacht 26 februari met het verwijderen van de damplanken. De veiligheidsregels van Infrabel laten het werken naast een spoor in dienst niet toe. De werken moeten dus met een buitendienststelling van de treinen worden uitgevoerd. Dat kan enkel ’s nachts verkregen worden.
Hierdoor zal er van maandag 26 tot woensdag 28 februari nachtlawaai zijn tussen 22u en 6u.

De Watergroep legt nog tot eind maart een watertoevoerleiding aan in de Burgemeester Felix de Bethunelaan. De straat is daardoor volledig afgesloten, met uitzondering van de rotonde halfweg. Vanaf 26 februari werkt de Watergroep gedurende anderhalve week ook in de Marksesteenweg ter hoogte van de Graaf Karel de Goedelaan.

6 reacties

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, vernieuwt van 26 februari tot 10 maart 2018 de sporen ter hoogte van de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat. Tijdens deze werken is de spoorwegovergang afgesloten. Deze werken kunnen omwille van veiligheidsredenen niet langer uitgesteld worden, zo meldt Infrabel.

De stad Kortrijk is gestart met de procedure om de buurtweg nr.32 in de omgeving van Kortrijk Weide gedeeltelijk af te schaffen en gedeeltelijk te verleggen. Deze buurtweg is doorheen de tijd grotendeels ontoegankelijk en onzichtbaar geworden. De buurtweg liep vroeger vanaf de Graaf Karel de Goedelaan over het gebied Kortrijk Weide, tot aan de rotonde Blekersstraat, en verder door in de Blekersstraat. Daarna buigt de buurtweg af naar het zuiden tot aan de Burgemeester Nolfstraat.

Stad Kortrijk pakte eerder al uit met een ambitieus energieplan. Daarmee wil de stad al haar gebouwen energieneutraal maken op 15 jaar. Het energieplan wordt gefinancierd met een rollend fonds van 1 miljoen euro. Alle opbrengsten uit energiebesparingen vloeien rechtstreeks terug naar het energiefonds. Nu gaat de stad een stapje verder en wil ze ook haar inwoners de kans geven om mee te stappen in het groene verhaal. Niet via de klassieke weg van een coöperatie, maar door rechtstreeks een zonnepaneel te verhuren.

1 reacties
PV-paneel