Wat moet het worden?

Als we voort doen zoals we bezig zijn, is – kort door de bocht – binnenkort alle open ruimte ingevuld met verkavelingen. Dan is er geen plek meer voor bedrijven of bos en wonen we versnipperd en te ver weg van een bakker, bioscoop of bushalte. Welke plekken willen we nog ontwikkelen als woongebied? Waar willen we open ruimte herstellen? Wat doen we met bedrijfssites die leeg komen te staan? 

In Kortrijk is er nog ruimte en het aanbod van woningen is ruim genoeg. Terreinen in de stad moeten niet uit noodzaak omgevormd worden naar woonplekken zoals in grotere steden. Kortrijk heeft dus de luxe om te kiezen hoe ze de ruimte invult, om in te zetten op een kwalitatieve bruisende stad, om in te zetten op de sterktes van de stad. De stad bouwt die open ruimte niet meer zonder meer vol met woningen maar maakt slimme ruimtelijke keuzes, samen met de inwoners. 

Architect/stedebouwkundige/ex-Kortrijkzaan Joachim De Clerck zocht samen met de stad naar het potentieel van onze stad. Daaruit komen drie grote lijnen die een kader kunnen zijn voor een positief toekomstverhaal. Dat kader bouwt op de sterktes van de stad:

  • de stad als landschap: Meer en toegankelijk groen in de stad, landschappen als bindmiddel voor de stad. Kortrijk heeft een grote rijkdom aan – vaak verscholen – landschappen die het bindmiddel van de stad kunnen zijn. De vallei van de Heulebeek kan net als de groene Leieboorden een aantrekkingsplek worden die tegelijk de verschillende buurten verbindt. 
  • de stad als atelier: Ondernemen krijgt een plek in de stad, wonen en werken liggen dicht bij elkaar. In Kortrijk zijn de werkplekken nog niet uit de stad naar de rand gedrukt. Ondernemers krijgen nog een plek in de stad. Als wonen en werken dicht bij elkaar liggen, zetten we in op een bruisende stad, leefkwaliteit en staan we minder in de file. 
  • de stad als verbonden buurten: We bouwen verder op de identiteit van stadsdelen en verbinden wijken en kernen. Publieke plekken geven adem aan buurten en wijken. De stad bestaat uit zeer uiteenlopende buurten met een sterke eigen identiteit. De kracht van de stad ligt in het ondersteunen van die identiteit en in het verbinden van de verschillende buurten.

Hoe de stad er in de toekomst echt zal uitzien, bepalen de inwoners van de stad. Ze worden in het hele traject geïnformeerd en betrokken via stadsdebatten en structureel ingebouwde participatie. 

 

Met steeds meer mensen leven op steeds minder ruimte? Vlaanderen volgebouwd en iedereen in de file? Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck schetst hoe we dat kunnen oplossen:

 
Ken jij de sterktes van Kortrijk en de stadsmagneten waarin die sterktes best tot uiting komen? Stedenbouwkundige Joachim Declerck overloopt ze:

Zie ook