Starterspremie

Omschrijving

Om de slaagkansen van startende ondernemers te verhogen, stimuleert de stad starters om bij de opstart van hun zaak bijkomende vormingen te volgen en/of professioneel advies in te winnen via de starterspremie. De starterspremie bedraagt maximaal € 500 en bestaat uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte kosten  (excl. BTW).

Voorwaarden

 • De aanvrager van de premie is een startende ondernemer in Kortrijk, sinds minder dan twee aansluitende jaren onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep.
 • De aanvrager van de premie doet beroep op de diensten van een erkend boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor voor het boekhoudkundige, fiscale en financiële beheer van de onderneming en blijft dit doen tot minimaal 5 jaar na betaalbaarstelling van de premie.
 • De aanvrager heeft nog geen beroep gedaan op deze premie. Per ondernemingsnummer kan maar één starterspremie toegekend worden.

Aanvraag

De starterspremie vraag je digitaal aan door het volledig invullen van het aanvraagformulier en het toevoegen van de noodzakelijke bijlagen:

 • Een attest, afgeleverd door het sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat de activiteiten sinds minder dan twee jaar in hoofdberoep uitgeoefend worden.
 • Een beschrijving van de ondernemer/onderneming en de activiteiten onder de vorm van een businessplan over een periode van twee jaar. Heb je dit niet? Wij verwachten dan minimaal een volledig ingevuld startkompas, te verkrijgen bij VLAIO of gelijkwaardig document.
 • Een opgave van de gewenste adviezen en gewenste opleidingen met leverancier en kostenraming, gebruik het sjabloon onderaan deze pagina.

Verder verloop

 • De stad zal het dossier volledig verklaren of zal bijkomende informatie opvragen.
 • De volledige dossiers leggen we voor aan het handelsoverleg voor advies. Het handelsoverleg adviseert het college van burgemeester en schepenen (CBS) over de toekenning van de premie en vindt minimaal 3 keer per jaar plaats.
 • Het CBS beslist op advies van het handelsoverleg over de principiële toekenning van de premie. Op basis van de principiële toekenning, wordt een overeenkomst afgesloten tussen de stad Kortrijk en de aanvrager.
 • Op basis van deze overeenkomst dient de aanvrager een betalingsaanvraag in, bestaande uit een aanvraagformulier, de bewijsstukken (facturen en betaalbewijzen) van de in aanmerking komende kosten en een overzicht van de ingediende kosten op basis van het aangeleverde sjabloon.
 • Enkel facturen met een bedrag van minimaal € 100 excl. BTW worden weerhouden.
  • Vormingen en opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de hoofdactiviteiten van de ondernemer kunnen niet in aanmerking genomen worden. (bvb. cursus vastgoedmakelaar, bedrijfsbeheer …).
  • reguliere kosten die te maken hebben met de bedrijfsvoering, kunnen niet in aanmerking genomen worden. (bvb. kosten voor het voeren van de boekhouding of het invullen van BTW aangiftes, notariskosten …).

Bedrag van de premie

De starterspremie bedraagt maximaal € 500 en bestaat uit een terugbetaling van 50% van bepaalde gemaakte kosten (excl. BTW):

 • kosten voor professioneel advies en begeleiding in functie van de opstart als zelfstandig ondernemer;
 • kosten voor vorming en opleiding in functie van de opstart als zelfstandig ondernemer.

Wetgeving of reglement

Meer info

Als je meer informatie wenst, neem je best contact op met Economie Kortrijk.

Zie ook

Verantwoordelijke dienst