Start werk fiets-bustunnel. Fietsbrug Zandstraat wordt afgebroken. Verkeer in Zandstraat blijft mogelijk.

Maandag 25 september starten de voorbereidende werken voor de bouw van een fiets- en bustunnel (verplaatsen nutsleidingen, werken aan talud, afbraak fietsbrug Zandstraat..) in de Zandstraat. Vanaf half november 2017 tot eind 2018 volgen de eigenlijke bouwwerken van de fiets- en bustunnel. De verkeershinder tijdens deze werken is beperkt. Grote verkeershinder wordt maar verwacht vanaf begin 2019 tijdens de bouw van een wegtunnel onder de Zandstraat.  Deze werken kaderen in de realisatie van het eerste deel van het Stationsproject Kortrijk. (Meer info via de korte simulatiefilm op www.kortrijk.be/simulatie1 )

Verkeerssituatie Zandstraat 

  • De aannemer werkt in de Zandstraat op een deel van de privé terreinen van de NMBS en Infrabel. Ook de busbaan en het trottoir in de Zandstraat tussen rotonde Panorama en het Conservatoriumplein langs de kant van het Conservatoriumplein behoort tot de werkzone. 
  • Doorgaand verkeer blijft mogelijk in beide richtingen.
  • Het fiets- en voetpad in de Zandstraat kant Kongoweg wordt een dubbelrichting fiets- en voetpad. Ook de fietsers kunnen tijdens de werken in beide richtingen blijven rijden in de Zandstraat.

Fietsbrug Zandstraat wordt afgebroken  Guldenspoorpad tijdelijk onderbroken.

De fietsbrug die over de Zandstraat naar de Kongoweg loopt (onderdeel van het Guldenspoorpad) wordt afgebroken. Het is een voorbereidend werk om daar later de nieuwe fiets-bustunnel te kunnen onderschuiven. Na de afbraak wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd zodat het Guldenspoorpad terug volledig bruikbaar is. 

Deze werken duren van  begin oktober tot eind november.  In die periode is het Guldenspoorpad onderbroken. Borden op het Guldenspoorpad zullen de exacte startdatum aankondigen.

Fietser op het Guldenspoorpad met herkomst Marke moeten in de Kongoweg afrijden naar de Minister Vanden Peereboomlaan en via Panorama naar de Minister Tacklaan rijden. In de Minister Tacklaan kunnen ze terug op het Guldenspoorpad via de doorsteek vlak voor de uitgang van het station (glazen gebouw met fietsenstallingen). Voor fietsers op het Guldenspoorpad met herkomst Zwevegem geldt deze omlegging in de omgekeerde richting.

Verkeerssituatie omgeving Conservatoriumplein

Door de werken in de Tolstraat is het nu al niet meer mogelijk  vanaf de Zandstraat over het Conservatoriumplein en de Tolstraat door te rijden naar de voorkant van het station. Het is wel nog mogelijk om via de Zandstraat naar het Conservatoriumplein te rijden (kant gebouwen en parking) en verder naar het Casinoplein. Het verkeer kan ook nog altijd van de Roeland Saverystraat via het Conservatoriumplein naar de Zandstraat richting kluifrotonde Appel. De buslijnen vanuit het noorden rijden aan via de Koning Albertstraat. De taxi’s staan voorlopig opgesteld in de Tolstraat ter hoogte van de vroegere busperrons. 

De verkeerssituatie in de Zandstraat en omgeving van het Conservatoriumplein wordt ruim een jaar aangehouden. De verkeershinder is beperkt.

Opgemaakt op: 14/09/2017

Reactie toevoegen